Kontakty

Najlepsze możliwe doradztwo w dziedzinie stomii możemy dostaćod osób po zabiegu wyłonienia jelita oraz wyspecjalizowanych pielęgniarek, które opiekują się nimi. Dla Dansac ważne jest utrzymywanie stałego dialogu z ludźmi, którzy moga podzielić się swoją praktyką, zmierzają się z doświadczniami oraz mają pomysły na nowe rozwiązania.  
 
Aby zachęcić i ułatwić ten dialog, Dansac zainicjował Warszataty Innowacyjności - środowisko pracy gdzie pielęgniarki stomijne z całego świata spotykają się aby dyskutować o bieżących problemach stomii, istniejących produktach, produktach w fazie projektu oraz produktach przyszłości.

Pozyskane informacje przekładamy bezpośrednio na działanie. Dzięki temu dialogowi wiele produktów zapewnia swoje istnienie, a Dansac inspirowany jest do bycia liderem w edukowaniu pielegniarek stomijnych oraz materiałach informacyjnych dla pacjentów. 
Dedicated Innovative Modern Reliable
NYHEDER
9. august 2009
.Kontakt

.Kontakt

MEST BESØGTE
Copyright © Søren Sørensen A/S - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.