CENTRUM POMOCY PACJENTOM
Drodzy Pacjenci,
Zachęcamy do kontaktu z CENTRUM POMOCY PACJENTOM. Wysłuchamy każdej sprawy związanej z problemami stomijnymi, wspólnie znajdziemy rozwiązanie oraz wskażemy kierunki właściwego postępowania na przyszłość.
Pamiętajcie Państwo, że jesteśmy po to, aby służyć pomocą, radą i wsparciem dla Was i Waszych bliskich.

Istnieje możliwość kontaktu za pomocą formularza elektronicznego. Szczegółowy opis problemu oraz podanie danych ułatwią i usprawnią otrzymanie odpowiedzi.

Imię i nazwisko:E-mail:


Numer telefonu (usprawnia kontakt):


Opis:

Ja wyżej podpisany/a w formularzu elektronicznym, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez „PAUL HARTMANN Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach (95-200 Pabianice) przy ul. Partyzanckiej 133/151, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000151009, moich danych osobowych podanych powyżej - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w celach marketingowych, edukacyjnych, szkoleniowych, statystycznych, informacyjnych oraz w celu świadczenia usług, wyrażając jednocześnie zgodę na otrzymywanie od „PAUL HARTMANN Polska” Sp. z o.o. wszelkiej korespondencji dot. ww. kwestii. Ponadto wyrażam zgodę na przesyłanie przez „PAUL HARTMANN Polska” Sp. z o.o. wyżej podanych danych osobowych podmiotom powiązanym/współdziałającym z „PAUL HARTMANN Polska” Sp. z o.o. Oświadczam, iż jestem świadomy/a, iż zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych i ich poprawiania.Oświadczam jednocześnie, że wszystkie dane osobwe uzupełnione w formularzu elektronicznym są prawdziwe.Some linkSome linkSome link
Some linkSome linkSome linkSome linkSome linkSome link
NYHEDER
9. august 2009
.Kontakt

.Kontakt

MEST BESØGTE
Copyright © Søren Sørensen A/S - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.